Organizacja obozów

1. Od 1994 roku organizujemy dla dzieci i młodzieży z naszego klubu letnie i zimowe obozy artystyczne w których mają możliwość konfrontacji pracy artystycznej, wymiany osiągnięć twórczych, doświadczeń i inspiracji, pracując z najlepszymi instruktorami, tancerzami z dziedziny tańca towarzyskiego w Polsce.

2. Nad bezpieczeństwem uczestników obozu czuwa wykwalifikowana kadra opiekunów i Pedagogów. Wszelkie działania i aktywności związane z zajęciami plenerowymi są przeprowadzane przez wykwalifikowaną kadrę instruktorska posiadającą wszelakie ku temu pozwolenia i uprawnienia państwowe.

3. Przestrzegamy zapisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

4. Nasze obozy są organizowane wyłącznie na terenach i w obiektach uprzednio do tego celu zakwalifikowanych.

5. Profesjonalnie opracowany program obozów przynosi wiele radości uczestnikom z postępów jakie robią w trakcie wyjazdu.

6. Współpracujemy wyłącznie z zawodowymi instruktorami cieszącymi się uznaniem
i sympatią wśród młodzieży.

7. Wszyscy uczestnicy są zawsze objęci ubezpieczeniem NW na czas trwania obozu.

ZAPRASZAMY!!!!